Home
>
Mieke Mosmuller

Mieke Mosmuller

Mieke MosmullerMieke Mosmuller (*21.2.1951 in Amsterdam) is arts, filosoof en auteur. Door haar onderzoek naar en met het gespiritualiseerde denken toont zij het belang aan van de ontwikkeling van het zuivere denken voor de wereldontwikkeling en de mens.

Haar hoofdwerk 'Zoek het licht dat opgaat in het westen' (1994) is de filosofische grondslag van haar werk. Het beschrijft het zelfstandige beleven van de geest, uitgaand van het zuivere denken. Het zijn filosofisch-spirituele getuigenissen van het reële beleven van de geest - dat door ieder die dat wil te bereiken is.

Er volgden meer dan 50 boeken waarin zij deze filosofie en ook haar waarnemingsvermogen voor de Geest niet alleen beschrijft, maar ook in meerdere romans vorm geeft. Daarin treden de verschillende menselijke gaven gepersonifieerd op. Vele van deze boeken zijn inmiddels vertaald, in het Duits, Engels, Frans en ook het Deens. (Zie de bibliografie). Haar boeken vinden inmiddels ook hun weg naar de Verenigde Staten, Canada, Australië en Zuid-Afrika.
Sinds het verschijnen van haar eerste boek wordt Mieke Mosmuller regelmatig uitgenodigd voor voordrachten en seminars in Nederland en België - sinds 2009 ook in Duitsland, Denemarken en Zwitserland. Daarnaast zijn er meerdaagse seminars in lente en zomer in het Berner Oberland, en vinden er reizen naar Chartres plaats.

Mieke Mosmuller is onderzoeker van het zuivere denken. Ze bouwt haar onderzoek op, op een innerlijke ontwikkelingsweg, die zij dankt aan de aanwijzingen van Rudolf Steiner - die zij in haar romans aanduidt met 'De Meester van het Avondland'.

Biografie

Mieke mosmuller werd op 21.2.1951 in Amsterdam geboren. Haar vader David Crull kwam uit Noord-Holland, haar moeder Marie van den Broek uit Limburg. De twee ontmoetten elkaar in Limburg en vestigden zich In Amsterdam. Mieke was het enige kind en moest toen ze acht jaar was de dood van haar vader beleven (ze was erbij tegenwoordig toen hij plotseling stierf). Sindsdien heeft de vraag naar de dood steeds in haar geleefd. Ze was een zeer begaafd kind, dat na de katholieke lagere school naar het stedelijke Barlaeus Gymnasium wilde. Ze had een sterke wil om het leven te leren kennen. Ze haalde het eindexamen met hoge cijfers in zowel de alfa- als de bètavakken. Ze had Bach leren kennen in de wiskundeles, vatte voor die muziek een diepe liefde op; zelf speelde ze piano en klassieke gitaar. Ze studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de studie leerde ze Jos Mosmuller (haar huidige man) kennen, ook student geneeskunde. Na hun studie vestigden zij zich in Limbricht als apotheekhoudende huisartsen. Ze kregen drie kinderen.

In 1981 ontdekten zij de homeopathie als buitengewoon werkzame medicijn - ondanks alle wetenschappelijke vooroordelen. Voor die werking vonden zij de kennistheoretische fundering in de anthroposofie van Rudolf Steiner. In 1985 verhuisden zij naar Den Haag, waar zij werkten als artsen voor homeopathie, en waar ze de anthroposofie en haar betekenis voor wereld en mens verder onderzochten. Sinds 1993 schrijft Mieke Mosmuller boeken, die door Jos Mosmuller worden uitgegeven in Uitgeverij Occident. Sinds 2003 wonen zij in Baarle Nassau.

De anthroposofie en de kennistheorie

Van 1984 tot 1998 waren Mieke en Jos Mosmuller lid van de anthropsofische vereniging en van de 'Freie Hochschule für Geisteswissenschaft'. Door de studie en de meditatie van de 'Philosophie der Freiheit' van Rudolf Steiner kwam een geheel zelfstandige innerlijke ontwikkeling op gang. In haar eerste boek, 'Zoek het licht dat opgaat in het westen', heeft zij deze ontwikkeling beschreven, zoals die voor ieder mens in onze tijd te gaan is. Het is de grondslag voor alle volgende boeken, waarin zij telkens het belang van de ontwikkeling van het zelfstandige actieve denken tracht tot uitdrukking te brengen. De noodzaak daartoe heeft zij ook steeds in haar werk als arts ervaren De scholing van het denken werkt door in gevoel en wil en brengt een toename aan harmonie, vrede, rust, gezondheid en psychische kracht - bij een toenemende activiteit van het denken. Die ontwikkeling werkt ook preventief tegen alcohol- en drugsverslaving en vormt de beste preventie tegen dementie. Mieke Mosmuller heeft met haar onderzoekingen veel mensen geïnspireerd.
De beroemde cabaretier Toon Hermans heeft gedurende meerdere jaren met haar gesprekken gevoerd over zijn ideeën over God en geloven. In 1998 verschenen deze gesprekken onder de titel: 'Gewoon God'.

Het punt van scheiding

Mieke MosmullerIn 1998 traden Mieke en Jos Mosmuller uit de anthroposofische vereniging. Aanleiding was het standpunt van het bestuur met betrekking tot het vraagstuk van een vermeend racisme bij Rudolf Steiner. In haar boek 'Der lebendige Rudolf Steiner. Eine Apologie' (The living Rudolf Steiner) heeft Mieke Mosmuller getracht te bewijzen dat een racistisch standpunt bij Rudolf Steiner een volslagen onmogelijkheid was en is.
In de loop van de tijd is het eigenlijke punt van scheiding steeds meer in publicaties aan het licht gekomen. Dit punt ligt in het begrip voor het derde hoofdstuk van 'Die Philosophie der Freiheit' van Rudolf Steiner. Over het daar gebruikte begrip van de 'uitzonderingstoestand' is al veel gesproken en gediscussieerd. Door waarnemen en denken, beschouwen en denken, komt de mens tot kennis van de dingen, feiten en van zichzelf. Alleen het denken zelf wordt als activiteit nooit gezien, men ziet alleen de inhoud van de gedachten. Probeer je nu om de activiteit van het denken te beschouwen, dan is dat als het ware een uitzonderingstoestand, omdat je er in het gewone leven nooit toe komt. In dit derde hoofdstuk beschrijft Rudolf Steiner hoe dit voor het verstand is en zegt, dat het nooit mogelijk zou zijn om het denken actueel, terwijl het actief is, te beschouwen - de twee processen denken en beschouwen van het denken moeten steeds na elkaar plaats vinden.

Door intensief onderzoeken van deze 'Beobachtung des Denkens' vond Mieke Mosmuller dat dit 'nooit' weliswaar voor het verstandsdenken geldt, maar dat het heel wel mogelijk is om het denken actueel te beschouwen, denkend te beschouwen, wanneer dit zich in een metamorfose begeeft. Juist deze metamorfose bracht haar tot het schouwen van de geest, tot een schouwend bewustzijn. Zo begon zij met het in een ander licht plaatsen van dit 'nooit'.
Mieke Mosmuller heeft juist dit punt van de denkende aanschouwing van het denken leren kennen als het fundament van de anthroposofie. Het werd de filosofische grondsteen voor haar boek 'Zoek het licht...'.
Zij beschrijft heel duidelijk de weg van de meditatie die tot dit punt van het actuele aanschouwen van het denken kan leiden. Men neemt de denkactiviteit wetend waar in het zelfde ogenblik, dat men dit ontvouwt. Het is waarneming, kennen en beleven tegelijk. Het is niet zozeer de inhoud die ontvouwd wordt, als wel het zich wenden tot de bron waaruit men de gedachten ontvouwt. Het gaat niet om de inhoud van het denken, het gaat om de inhoud in wording, om de levende samenhang tussen de begrippen. Het is de toestand waarin men wetend één is met zichzelf, het zelfstandige beleven van de geest, uitgaand van het zuivere denken. Hiermee heeft ze ook een geneesmiddel in haar werk als arts gevonden. Dit geneesmiddel is vindbaar voor alle mensen - wanneer ze dat willen.

Rudolf Steiner in 'Von Seelenrätseln', GA 21, S. 109 f.:
Ik ben niet van mening dat geestelijk schouwen alleen als een bijzondere gave voor uitzonderlijke personen te bereiken is. Ik moet dit schouwen zien als een vermogen van de menselijke ziel, dat iedereen zich eigen kan maken, wanneer hij de daartoe leidende belevingen van de ziel in zich wekt.'

Haar werk, een opgave voor de wereld

Mieke Mosmuller 2013Mieke Mosmuller ziet in de overgang van de 19e eeuw - waar het vertrouwen in het denken nog enigszins bestond - naar de 20e eeuw, waar dit vertrouwen niet meer te vinden is, het optreden van een beslissende verschuiving. Door het verlies van vertrouwen in het denken wordt dit steeds meer vervangen door het belang van het gesproken woord. Daarmee verschuift de waarde van het innerlijke universele 'taalloze' denken naar de nationale spraak. Hoe de mens tot inzicht komt wordt niet meer onderzocht, omdat het denken voor de moderne onderzoeker behoort tot het gebied van de subjectiviteit, en dus niet toegankelijk geacht wordt voor wetenschappelijk onderzoek.
In haar boek 'Ik doe wat ik wil' beschrijft Mieke Mosmuller echter hoe het inzicht steeds weer in de geheime diepten van de mensen geboren wordt. De mens komt tot inzicht, doordat hij dat wat hij waarneemt in voorstellingen omvormt en deze via het herinneringsvermogen tot begrip vormt. Omdat men echter meent dat de objectiviteit slechts in de zintuigwaarnemingen te vinden is - en deze ook een overmacht zijn gaan vormen - bemerken de mensen steeds minder hun denken, hun begrip, zichzelf als begrijpend wezen. Dan echter zal de macht van de zintuigindrukken ook de overwinning behalen.

Mieke Mosmuller, 2013:
Het redden van de ondergang van het denken is tevens het redden van de vrijheid, maar daarmee ook het behoud van de allerhoogste kwaliteit die de mens heeft en die in geen enkel ander natuurwezen te vinden is: Dat is de liefde.

Bibliografie

 • Zoek het Licht dat opgaat in het westen (1994, Nederlands)
 • Suche das Licht, das im Abendlande aufgeht (1994, Duits)
 • Moeder van een Koning (1995, Nederlands)
 • Gardevias (1996, Nederlands)
 • Lotus en Lelie (1997, Nederlands)
 • Ballade in g klein (1998, Nederlands)
 • Ethisch Individualisme versus Kommunikatief Handelen (1998, Nederlands)
 • De man in het vondelpark (1999, Nederlands)
 • Der deutsche Geist (2000, Duits)
 • Meditatie (2001, Nederlands)
 • Huis zonder vensters (2001, Nederlands)
 • Huis zonder vensters (2001, Nederlands)
 • De wijsheid is een vrouw (2002, Nederlands)
 • Johannes (2003, Nederlands)
 • Mutter eines Königs (2004, Duits)
 • De heilige Graal (2005, Nederlands)
 • Koningsweg (2005, Nederlands)
 • Die Weisheit ist eine Frau (2006, Duits)
 • Inferno (2007, Nederlands)
 • Der Heilige Gral (2007, Duits)
 • Stigmata und Geist-Erkenntnis (2008, Duits)
 • Gewoon God (2008, Nederlands)
 • Waarom zou ik mediteren? (2008, Nederlands)
 • Der lebendige Rudolf Steiner. Eine Apologie (2008, Duits)
 • Inferno (2008, Duits)
 • Arabeske - Das Integral Ken Wilbers (2009, Duits)
 • Eine Klasse voller Engel. Über die Erziehungskunst (2009, Duits)
 • Meditation (2010, Duits)
 • Hemelse Roos (2010, Nederlands)
 • Prometheus (2010, Nederlands)
 • Das Tor zur geistigen Welt. Seine Riegel und Scharniere (2010, Duits)
 • Himmlische Rose (2010, Duits)
 • Rudolf Steiner. Een spirituele biografie (2011, Nederlands)
 • Das Menschliche Mysterium (2011, Duits)
 • Oneindige ogen van de nacht (2011, Nederlands)
 • Aanschouwen van het denken (2011, Nederlands)
 • Rudolf Steiner. Eine spirituelle Biographie (2011, Duits)
 • Anschauen des Denkens (2011, Duits)
 • Begreifen des Denkens (2012, Duits)
 • Seek the Light that Rises in the West (2012, Engels)
 • Begrijpen van het Denken (2012, Nederlands)
 • Ik doe wat ik wil! Vrijheidsfilosofie voor jongeren (2012, Nederlands)
 • Johannes Dialoge über die Einweihung (2012, Duits)
 • Ich mache, was ich will! Freiheitsphilosophie für junge Menschen (2012, Duits)
 • Voordrachten over de Categorieën van Aristoteles (2013, Nederlands)
 • Een kind is een zichtbaar geworden liefde (2013, Nederlands)
 • Anskuelse af tænkningen (2013, Deens)
 • Ein Kind ist eine sichtbar gewordene Liebe (2013, Duits)
 • The living Rudolf Steiner. Apologia (2013, Engels)
 • De Categorieën van Aristoteles. Letters van het Wereldwoord (2013, Nederlands)
 • Die Kategorien des Aristoteles. Die Buchstaben des Weltenwortes (2013, Duits)
 • Anthroposofie en de categorieën van Aristoteles (2014, Nederlands)
 • Anthroposophie und die Kategorien des Aristoteles (2014, Duits)
 • Philippe (2014, Nederlands)
 • Die Verwandlung des Denkens (2014, Duits)
 • Königsweg (2014, Duits)
 • Inferno (2014, Deens)
 • Het menselijke Mysterie (2014, Nederlands)
 • Wisdom is a woman (2015, Engels)
 • Lebendiges Denken (2015, Duits)
 • Levend denken (2015, Nederlands)
 • Philosophische Reflexionen 2014 - 2015 (2015, Duits)
 • Chartres. Ein anderer Blick auf die Kathedrale (2015, Duits)
 • Chartres. Een andere blik op de kathedraal (2015, Nederlands)
 • Filosofische Reflecties 2014 - 2015 (2015, Nederlands)
 • Waar een zoen een muulke is (2015, Nederlands)
 • Der Himmel auf Erden (2015, Duits)
 • De hemel op aarde (2015, Nederlands)
 • Persephone - Natura. Die Überwindung der Maja (2016, Duits)
 • De kunst van het denken (2016, Nederlands)
 • Die Kunst des Denkens (2016, Duits)
 • Adam Kadmon (2016, Duits)
 • Vom Himmel hoch. Die Engel-Hierarchien und der Mensch (2016, Duits)
 • Uit Hemelhoogten. De Engel-Hiërarchieën en de mens (2016, Nederlands)
 • The art of thinking (2016, Engels)
 • Mysterium Magnum (2016, Nederlands)
 • Mysterium Magnum (2016, Duits)
 • La voie royale (2016, Frans)
 • Persephone − Natura. Het overwinnen van de Maja (2017, Nederlands)
 • De anthroposofische beweging (2017, Nederlands)
 • Die Anthroposophische Bewegung (2017, Duits)
 • Impressies uit de dood (2017, Nederlands)
 • Impressionen aus dem Tod (2017, Duits)
 • Über die Hierarchien der Engel - Die dritte Hierarchie (2017, Duits)
 • De poort naar de geestelijke wereld - Met grendels en scharnieren (2018, Nederlands)
 • Cherchez la lumière qui se lève à l'Occident (2018, Frans)
 • Der Graf von Saint Germain und die Musik (2018, Duits)
 • Die Schöpfung aus dem Nichts - Kontemplation (2018, Duits)
 • Over de Hiërarchieën van de Engelen - De derde Hiërarchie (2018, Nederlands)
 • Über die Hierarchien der Engel - Die zweite Hierarchie (2018, Duits)
 • Het geheim van het getal (2019, Nederlands)
 • Singularität. Dialoge über künstliche Intelligenz und Spiritualität (2019, Duits)
 • De levende Rudolf Steiner. Een Apologie (2019, Nederlands)
 • Singulariteit - Dialogen over kunstmatige intelligentie en spiritualiteit (2019, Nederlands)
 • Alte und neue Mystik (2019, Duits)
 • Over de Hiërarchieën van de Engelen - De tweede hiërarchie (2019, Nederlands)
 • Über die Hierarchien der Engel - Die erste Hierarchie (2019, Duits)
 • Inferno - Engelse uitgave (2020, Engels)
 • Posthumanisme - Over de toekomst van de mens (2020, Nederlands)
 • Posthumanismus (2020, Duits)
 • Le Saint Graal (2020, Frans)
 • Ethischer Individualismus - Kommunikatives Handeln (2020, Duits)
 • Die Apokalypse. Drei Anschauungen (2020, Duits)
 • Singularity. Dialogues on artificial intelligence and spirituality (2021, Engels)
 • Lotus und Lilie. Dialog zwischen einem Buddhisten und einem Christen (2021, Duits)
 • Over de Hiërarchieën van de Engelen - De eerste Hiërarchie (2021, Nederlands)
 • Leer Denken! (2021, Nederlands)
 • Lerne Denken! (2022, Duits)
 • Posthumanism - About the future of mankind (2022, Engels)
 • Leer Voelen! (2022, Nederlands)
 • Lerne Fühlen! (2022, Duits)
 • Kalender voor de Ziel - met beschouwingen van Mieke Mosmuller (2022, Nederlands)
 • Seelenkalender - mit Einführungen von Mieke Mosmuller (2022, Duits)
 • Tedere Vertroosting - De verschijning van Christus in de etherische wereld (2022, Nederlands)
 • Zarte Vertröstung - Die Erscheinung von Christus in der ätherischen Welt (2022, Duits)
 • Die sieben Metalle - als Grundlage für die Therapie in der medizinischen Praxis (2023, Duits)
 • De zeven metalen - als basis voor de therapie in de geneeskundige praktijk (2023, Nederlands)
 • Doen! (2023, Nederlands)
 • Tun! (2023, Duits)
 • Elementairwezens - op geesteswetenschappelijke grondslag (2023, Nederlands)
 • Elementarwesen - auf geisteswissenschaftlicher Grundlage (2023, Duits)
 • Bittersüßer Schmerz- Die Erscheinung Christi in der ätherischen Welt (2023, Duits)
 • Bitterzoete Smart- De verschijning van Christus in de etherische wereld (2023, Nederlands)
 • Vriendschap (2024, Nederlands)
 • Freundschaft (2024, Duits)
Vriendschap - Mieke Mosmuller

Nieuw

Vriendschap

Mieke Mosmuller

Direct leverbaar • ISBN  9789075240726 • Paperback • 105 pagina's • Nederlands • 2024 • € 16,95

CBLibrisAmazonBol.comBrunaAKOStandaard Boekhandel