Home
>
Ethisch Individualisme versus Kommunikatief Handelen. Recensie door: NBD Biblion...

Ethisch Individualisme versus Kommunikatief Handelen. Recensie door: NBD Biblion. Dhr. Hugo Verbrugh

De auteur (1951) is arts en werkt sinds 1978 als zodanig. Tevens vond ze aansluiting bij de antroposofie en, vooral, de kennis-filosofie van Rudolf Steiner, en studeerde ze voor zich zelf filosofie. Na een eerdere, relatief nog persoonlijk getinte filosofische publicatie ('Zoek het licht, dat opgaat in het westen', a.i. 95-08-199-2) komt zij nu met een veel doorwrochter filosofisch werk: een kritiek op de theorie van het communicatieve handelen van Habermas, een onder meer op het werk van Weber voortbouwende filosofisch-sociologische theorie, waarin sterk de nadruk ligt op rationeel-cognitieve inhouden en procedures. Mw. Mosmuller toetst deze theorie aan haar eigen inzichten en zelf verworven levenswijsheid. Daarbij haalt ze haar inspiratie van verre: behalve aan Steiner ontleent ze ook veel aan Buber en Krisjnamurti en, met vele bladzijden citaten, de Bhagavad Gita. Een bewonderenswaardig erudiet werk, maar wie niet vertrouwd met en sterk geïnteresseerd is in deze aanpak, zal er weinig mee kunnen beginnen
Leer Voelen! - Mieke Mosmuller
Leer Voelen! - Mieke Mosmuller

Nieuw

Leer Voelen!

Mieke Mosmuller

Met de waarheid valt niet te spotten, niet te spelen, je kunt de waarheid niet anders maken dan zij is. De waarheid heeft met beleving te doen - in di...

Direct leverbaar • ISBN  9789075240634 • Paperback • 95 pagina's • Nederlands • 2022 • € 14,95

CBLibrisAmazonBol.comBrunaAKOStandaard Boekhandel